ബ്ലോഗ്

മാർപ്പർ കോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗും പരസ്യവും

മാർപ്പർ കോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗും പരസ്യവും

കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, രസതന്ത്രം, കെമിസ്ട്രി എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഉദ്ഗ്രഥനത്തിലെ എൺപഞ്ചു വർഷത്തെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഫിഫ്സർ ഇൻക്, അതിശയകരമായ നേട്ടങ്ങൾ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.